KSeF obowiązkowy dopiero od 1 lipca 2024 roku!

Nowy termin obowiązywania KSeF!

Ministerstwo finansów 2 lutego 2023r. poinformowało o kolejnej już zmianie terminu obowiązywania Krajowego Systemu Faktur Elektronicznych.

Według aktualnych informacji system będzie obligatoryjny nie od 1 stycznia 2024 r. a dopiero od 1 lipca 2024 r. Z informacji podanych na stronie www.gov.pl możemy dowiedzieć się, że zmiana terminu jest konsekwencją konsultacji publicznych projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania i uwzględnia postulaty przedsiębiorców, księgowych, biegłych rewidentów i sektora IT.

Co to jest KSeF?

KSeF to system, który będzie służył do rejestrowania, odbierania i przechowywania faktur w ustrukturyzowanej formie. Najprościej można określić go mianem centralnej bazy faktur. Wprowadzenie Krajowego Systemu Faktur Elektronicznych (KSeF) jest kolejnym krokiem na drodze cyfryzacji rozliczeń przedsiębiorstw z Urzędem Skarbowym.

Przygotowanie systemu SAP Business One do wymagań KSeF.

Dostosowaniem systemu do nowych wymagań wynikających z KSeF zajmuje się aktualnie producent oprogramowania. Planowane jest wprowadzenie funkcjonalności, które umożliwią wygenerowanie odpowiedniego pliku XML, który następnie będzie eksportowany do KSeF.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zmiany zostaną opublikowane w wersji FP2308 dla SAP Business One 10.0, którego udostępnienie zaplanowano na sierpień 2023 roku. Wobec powyższego, prosimy o kontakt z bok@altab.pl tych spośród naszych Klientów, którzy mają starszą wersję systemu niż SAP Business One 10.0.