Instrukcja instalacji nowej procedury JPK_V7 i sposobu generowania pliku!

JPK_VDEK – nowa wersja addonu AltJPK

Zgodnie z przekazywanymi wcześniej informacjami, proces przygotowania systemu SAP Business One przebiega dwuetapowo:

  1. Dostosowanie bazy SAP Business One do nowych wymagań ministerstwa.
  2. Instalacja nowej procedury do addonu AltJPK.

Ad.1. Prace związane z dostosowaniem systemu, które są do wykonania po stronie Klienta, zostały opisane w przygotowanej przez nas instrukcji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym poprzednim wpisie.

Ad.2. Nowa procedura do JPK została już przygotowana przez naszych konsultantów.

Sposób jej pobrania został szczegółowo opisany w krótkiej instrukcji. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią i wykonania czynności w niej opisanych. Instrukcja jest dostępna tutaj.

Po odpowiednim dostosowaniu bazy do wymagań nowego pliku JPK i instalacji nowej procedury możliwe będzie wygenerowanie pliku JPK_V7. Proces wygenerowania pliku prezentujemy na krótkim, przygotowanym przez nas filmie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z serwis@altab.pl