Warning: strpos(): Offset not contained in string in /wp-content/themes/sapekspert/single-zgloszenia.php on line 16

ZS[91483] ZMiany w mechanizmie licencji - 19.01.2023 16:01

Dodano:
Zgłaszający:
Temat:
Zgłoszenie:
2023-01-19
szymon.kawczynski@altab.pl
ZMiany w mechanizmie licencji
91483

– Zmiana która zapobiegnie zjawisku kopiowania usługi
– zapisywanie wersji klienta (AltRemLicService) do accesstime