“Mechanizm podzielonej płatności” – adnotacja na wydrukach dokumentów

Od 1 listopada 2019r. wprowadzony zostanie obowiązek podzielonej płatności dla wybranych grup towarów i usług, podlegających opodatkowaniu w Polsce, które zostały rozliczone fakturą o wartości przekraczającej 15 000 zł brutto. W konsekwencji tych zmian konieczne jest wprowadzenie na fakturze następującej adnotacji: „mechanizm podzielonej płatności”.

Obsługa podzielonej płatności w SAP Business One może być prowadzona na dwa sposoby:

1.Sposób podstawowy, w którym to użytkownik decyduje o tym, czy dany dokument podlega metodzie podzielonej płatności. Dostępne są dwie możliwości:

A.Każdorazowe (osobno dla każdego dokumentu) umieszczenie opisu w polu „uwagi” na dokumentach w SAP Business One. Informacje zawarte w tym polu przenoszą się automatycznie na wydruki systemowe. Opcja ta nie wymaga wprowadzenia zmian w systemie.

B.Dodanie pola dodatkowego i modyfikacja wybranych wydruków.Instrukcję w jaki sposób to zrobić znajdą Państwo tutaj. Wprowadzenie odpowiednich zmian w systemie można zlecić także konsultantom Centrum Serwisowego Altab. W tym celu proszę o kontakt z: serwis@altab.pl

2.Obsługa automatyczna – możliwe jest przygotowanie automatu, który będzie weryfikował: wartość faktury, numer NIP i indeksy towarów (wcześniej zaklasyfikowane jako podlegające split payment). Jeżeli kryteria zostaną spełnione w polu dodatkowym „Split Payment” automatycznie pojawi się opcja „TAK” i dokument zostanie odpowiednio zaklasyfikowany (automatycznie, bez udziału użytkownika).

Kolejnym etapem jest modyfikacja wybranych wydruków. Aby mechanizm mógł zostać uruchomiony konieczne jest wcześniejsze oznaczenie tych indeksów, których dotyczy split payment.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uruchomieniem automatu proszę o kontakt z: serwis@altab.pl